တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၀၄၂ ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများထံ စနစ်တကျ ပြန်လည်လွှဲ ပြောင်းပေးအပ်

နယ်စပ်ဒေသများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်နေထိုင်လျက်ရှိသူ တရုတ်နိုင်ငံသား အမျိုးသား ၉၈၂ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၆၀ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၀၄၂ ဦးတို့ အား စီစစ်ဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့ပြီး ထပ်မံလွှဲ ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။