ရဲဝံ့စွန့်စား ပြည်ချစ်သားတို့ တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်ပါစေ

မြိုင်ဝေတောကြီး၊ ဤခရီးဝယ်ချည်းနှီးသက်သက်၊ သေသော့ထက်ကားဆက်လက်တညီ၊ တစီတလျဉ်သားစဉ်မြေးမြစ်၊ ပြောထုံးဖြစ်အောင်တစစ်တမက်၊ ကိုယ်နှင့်သက်ကိုနှင်းဆက်တိုက်မည်၊ အားသံရည်၍ဦးလည်မသုန်၊ ထမ်းပါကုန်လော့ . . .