အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်၍ ပါတီအားဖျက်သိမ်း

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့အခြေစိုက် အင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်သည့် “အင်းအမျိုးသားဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ” ကို မတ်လ ၂၄ ရက်တွင်ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၃)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ (က)နှင့်အညီ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်၍ ပါတီကို ဖျက်သိမ်းရန် အတည်ပြုခဲ့သည်ဟု သိရပါတယ်။

အဆိုပါ “အင်းအမျိုးသားဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ”ကို မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၂၇)၊ ၁-၆-၂၀၁၀ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၆၇/၂၀၁၀)ဖြင့် UEC မှ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ၎င်းပါတီကိုယ်တိုင်က ၂၁-၃-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ က / ၀၀၁ (အင်း)ဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမှ ဖျက်သိမ်းပေးပါရန် တင်ပြချက်အရ ယခုကဲ့သို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါတယ်။