မြောင်မြိုနယ်၊ပရိမ္မကျေးရွာစခန်းမီးလောင်

မြောင်မြိုနယ်၊ပရိမ္မကျေးရွာစခန်းမီးလောင်ပြာကျတဲ့ထဲ ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်း ကျပ်သ်ိန်း ၃၀၀ ဖိူးလောက်ပါသွားလို အကြမ်းဖက် pdf တွေ ငိုနေပြီ