ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာ Sniper လက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ တပ်သား သူရလှိုင်

ပွဲစဉ် တစ်ဦးချင်း ထိလှဲပစ်ခတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲ တတိယဆု အား မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားပြု Sniper အသင်းမှ
Private သူရလှိုင် မှ ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ အသင်းလိုက်ပစ်ခတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲတွင်လည်း မြန်မာအသင်းက တတိယဆုကို
ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ် 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
ဂုဏ်ယူပါတယ်!!!!!!🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉