မင်းကိုလည်းချစ်တယ်…မိန်းမကိုလည်းကြောက်တယ် _ မနော ( တောင်းဆိုသူ တပ်သား မြတ်ကိုကို)