ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင်ကို တက်ခဲ့တဲ့ အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် မောင်ဖုန်းမြတ်လင်း

အမြင့်ပေ ၁၁၉၂၀ ပေရှိသော
ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင်သို့
ယခုနှစ် တောက်တက်သူများအနက်
အသက် ၁၀ နှစ်အောက်ကလေးဖြစ်သော မောင်ဖုန်းမြတ်လင်းက
အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။