(၅၉)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဥ်

(အစ/အဆုံးတင်ပေးပါမည်)

✅သိန်းငါးထောင်ဆု
ဂ ၇၁၆၄၄၄

✔️သိန်းနှစ်ထောင်ဆု
ဆ ၆၂၉၇၉၅

💡သိန်းတစ်ထောင်ဆု
ဂ ၉၄၅၇၄၇

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ သုံးသိန်းဆု💰
စ ၁၅၆၁၀
ဇ ၄၄၃၇၁
ဂ ၇၄၈၉၂

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ နှစ်သိန်းဆု💰
စျ ၆၄၅၀
ဃ ၉၁၀၃
ဃ ၆၇၇၉

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ တစ်သိန်းဆု💰
ဇ ၂၇၄
င ၉၂၈
စ ၁၃၃
ဆ ၈၅၂
စျ ၇၇၀

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ငါးသောင်းဆု💰
စ ၈၉
ခ ၁၆