မလင်းလင်း တောင်းဆိုထားတဲ့ ဒဏ်ရာများနဲ့သီချင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်

ကိုယ်တိုင်နားဆင်ခြင်လို့ပါဆိုပြီး

အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်ရဲ့  ဒဏ်ရာများနဲ့ သီချင်းလေးကို

message box  မှာလာရောက်တောင်းဆိုထားပါတယ်..