ဒရုန်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရ၍ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး သေဆုံးတယ်လို့ သတင်းအတုရေး

ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့၌ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ လက်ဝဲကျေးရွာတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်မရှိခဲ့သော်လည်း မြေလတ်အသံ မှ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ တိုက်ခိုက်ခံရ၍ ၄ ဦး သေဆုံးတယ်ဆိုပြီး လုပ်ဇာတ်ဆင်ကာ အပုတ်ချရေးသားထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။