ကျောက်ဆည် ဆင်အက

ကျောက်ဆည်ဆင် အကပါ …….
ကျောက်ဆည်သားတွေ ပျော်နေပြီ……
Video လေး ကြည့်ပြီး ကိုယ်တွေပါ ကချင်လာပြီ…..
လိုက်ကြမလား ?
ကျောက်ဆည်သွားပြီး ကကြမယ်……….