ကြားအင်းဆိပ်ကြီး ရဲစခန်းကို ktla အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က DropBomb ချတိုက်ခိုက်

ကြားအင်းဆိပ်ကြီး ရဲစခန်းကို လူသတ်အကြမ်းဖက် ktla အဖွဲ့က DropBomb ချ၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ရဲစခန်းအတွင်းနှင့် ခေါင်မိုးများများ ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။