၂၀၂၆ ကမ္ဘာ့ဖလား အာရှဇုန်အုပ်စုရပ်တည်မှုများ

■ ၂၀၂၆ ကမ္ဘာ့ဖလား အာရှဇုန် ဒုတိယအဆင့်ခြေစစ်ပွဲ ပွဲစဉ်-၄ အပြီး အုပ်စုရပ်တည်မှုများ

Photos: AFC Asian Cup