၂၀၂၂-၂၀၂၃ပညာသင်နှစ်အတွက် အ‌ခြေခံပညာအောင်စာရင်းများထုတ်ပြန်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အခြေခံပညာအတန်းများအတွက် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကို ယနေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ထုတ်ပြန်လျက်ရှိပြီး အခြေခံပညာကျောင်းအသီးသီး၌လည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားကြောင်းသိရသည်။