သူတို့ရဲ့ မျိုးစုံကြိုးခုန်ပြီး ကွဲပြဲနေတဲ့ဇာတ်ထုပ်ကြီး

ဟိုနေ့က ရဲမင်း live မှာ ရခိုင်လူမျိုး CDM ရဲကို ဗိုလ်စလုံး သတ်တာလည်း ပြောသွားတယ်။

Ye min နဲ့ ကျော်သူရ ငြိ

Ye Min Vs Kyaw Thu Ya