ပြည်သူ့သားကောင်းများအတွက် စစ်ဝတ်စုံများထုတ်ပေး

တတက (၆) သို့ ရောက်ရှိသတင်းပို့သည့် မျိုးချစ်လူငယ် ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းသင်တန်းသားများအား စစ်ဝတ်စုံများထုတ်ပေးနေမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများပဲဖြစ်ပါတယ်။