ပြည်သူသာအမိ ပြည်သူသာအဖ

သေ့ဘောဘိုးစခန်းကို တပ်မတော်မှ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်
အဆိုပါလမ်းကြောင်းရှိ ဘလက်ဒို ကျေးရွာကို

တပ်မတော်သားများနဲ့ DKBA တပ်ဖွဲဝင်များပူးပေါင်း၍

လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးထားပြီဖြစ်သည့်အတွက် ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့်
ကျေးရွာအတွင်း စိတ်အေးချမ်းသာစွာ နေထိုင်လို့ရပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့်

ဆေးကုသပေးခြင်းများလည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်..