နှစ်သစ်ဆုတောင်း

နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဒီချိန်ခါ
စိတ်မှာညစ်မဲ ကင်းပါစေ ။

နှစ်သစ်မင်္ဂလာ များသတ္တာ
ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ ။

တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိတ်ဖြူဖုံး
ရွှင်ပြုံးကြည်သာရှိပါစေ ။

ကုသိုလ်ကျန်းမာ ပညာစီးပွား
ဒီရေလား တိုးပွားကြပါစေ ။😘😘😘