နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ရာထူးများခန့်အပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ
အမိန့်အမှတ်၊ ၂၃ / ၂၀၂၃၊ နှင့် အမိန့်အမှတ် ၂၄/၂၀၂၃
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပိုတွဲလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်
(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) အရ ရာထူးများခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။