နိုင်ငံတကာမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ

နိုင်ငံတကာမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစနစ်များထဲမှ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်နေသည့် စစ်မှုထမ်းရွေးချယ်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။