တောင်းဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်

မက်ဆေ့ဘောက်စ်မှာ လာရောက်တောင်းဆိုထားတဲ့

“အစ်ကိုကြီး အဖရာဩဝါဒ”

တောင်းဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေး

တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်…