တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအလိုက် တပ်မတော်မှအကျိုးအမြတ်ရရှိမှုများ

၂၁-၁၁-၂၀၂၂ မှ ၂၇-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ

တစ်ပတ်အတွင်း တပ်မတော်မှသိမ်းဆည်းရရှိသည့်

လက်နက်/ခဲယမ်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစာရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်..