တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများကို PNO/PNA မှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေး

ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများကို PNO/PNA ပအို၀်းပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။