တစ်ပတ်စာ သတင်းအတု/သတင်းအမှားတွေ့ရှိချက်

စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ မှ ၈ ရက်နေ့အထိ ပြည်ဖျက်မီဒီညာ များရဲ့ တစ်ပတ်စာ သတင်းအတု/သတင်းအမှား များစိစစ်တွေ့ရှိမှုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။