MNDAA ရဲ့အမျိုးဘာသာ/သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေမှု

အကြမ်းဖက်မြောက်သုံးကောင်တို့ရဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားကိုယ်ကွယ်ဆည်းကပ်နေတဲ့ ဘုရား၊စေတီကို ဖျက်ဆီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်တို့ ကျဆုံးခန်းမကြာခင်လာတော့မယ်။