တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် အမျိုးသမီး ဘောလီဘောပြိုင်ပွဲ

တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ယနေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီးဘောလီဘောပြိုင်ပွဲတွင် အသင်း(၄) သင်းပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး အသင်းတွေအနေနဲ့ တကက/စရ (မ) ၁ သင်း၊ တပ်သား (မ) ၁ သင်း၊ ရဲမေ သရဖီ ရပ်ကွက် ၁ သင်း၊ ရဲမေ ယုဇန ရပ်ကွက် ၁ သင်းဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမဆုကိုတော့ သရဖီရပ်ကွက်အမျိုးသမီးအသင်းက ပထမဆု ရရှိခဲ့ပြီး၊ ယုဇနရပ်ကွက်ကတော့ ဒုတိယဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။