စစ်သည်မောင်သို့

တေးရေး သက်ပိုင် ရေးဖွဲ့ထားပြီး ခင်စောယု သီဆိုထားတဲ့ စစ်သည်မောင်သို့ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုလည်း နားဆင်ကြည့်ပါ…..

သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်……