စစ်ကိုမုန်း၍ တိုက်ခဲ့သည်

အဟောင်းလေးပေမယ့် ကောင်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ စစ်ကိုမုန်း၍ တိုက်ခဲ့သည်

ဇာတ်ကားလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်….