အာဖရိကနိုင်ငံများဖလား ပွဲပြီးရလဒ်

မော်ရိုကို ၃-၀ တန်ဇန်နီးယား

မော်ရိုကို – ဆာအိ(၃၀ မိနစ်)၊ အူနာဟီ(၇၇ မိနစ်)၊ အန်နက်ဆီရီ(၈၀ မိနစ်)

  • ၇၀ မိနစ်တွင် တန်ဇန်နီးယားကစားသမားတစ်ဦး ထုတ်ပယ်ခံရခဲ့ပါတယ်။