အကြမ်းဖက် AA အဖွဲ့ နိဂုံးချုပ်တော့မည်

ပျံ့နှံနေသော စာရွက်များတွင် AA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များက ရခိုင်လူငယ်များအား အတင်းအဓ္ဓမလူသစ်စုဆောင်းနေမှုများ၊ လူမျိုးရေးစိတ်ဓါတ်ကို
အသုံးချ၍ လူငယ်များအား ရှေ့တန်းသို့ ပို့ဆောင်နေမှုများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှု နောက်ကျနေသော အကြောင်းများကို ရေးသားထား
တာကို တွေ့ရပါတယ်။