လေ့ကျင့်ကျွမ်းကျင် အောင်ပွဲဆင်

ဝေဟင်၊ ရေယာဉ်၊ အမြောက်၊ ဒုံး၊ သံချပ်ကာ၊ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်၊ကျည်စစ် ကျည်မှန်များကိုအသုံးပြုကာ လက်တွေ့ စစ်မြေပြင်ကဲ့သို နီးစပ်တူညီသော မြေအနေအထားပုံစံတွင် ရန်သူ့စခန်းသိမ်း တိုက်ပွဲအသွင် လေ့ကျင့်ခဲ့သည့်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ပူးပေါင်း လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်ပါတယ်။