လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာ၏ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်နှင့်အညီ ဖြည့်ဆည်းသွားမည်

ခေတ်မီတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ/နည်းပညာများတွင်လည်း တိုက်ပွဲဝင်ပုံစံ/နည်းဗျူဟာများပါပြောင်းလဲတိုးတက်လာလျက်ရှိတာကြောင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအနေဖြင့် တပ်မတော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် လိုအပ်သည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။