ဘီလင်း ကျုံအိတ်တံတား ကားငယ်၊ ကားလတ်များစတင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီ

အကြမ်းဖက်သမားများ၏ မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခြင်းခံရသော ဘီးလင်း၊ ကျုံအိတ်တံတားအား သံဘေလီတံတား ထိုးပြီးဖြစ်၍ ကားငယ်၊ ကားလတ်များအား မေလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် တံတား စမ်းသပ်ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။                                                                                                          #Crd