ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းများရဲ့ ညစာစားပွဲ

ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)ရဲ့ ညစာစားပွဲအခမ်းအနား။ သီချင်းဆိုမယ် ၊ ကမယ် ၊ မောရင်ပြန်စားမယ်။