ပူတာအို၊ဖုန်ကန်ရာဇီရေခဲတောင်သို့ ခရီးသွားများတက်ရောက်မှုယခင်နှစ်များထက်များပြားလာ

ကချင်ပြည်နယ်၊ပူတာအိုခရိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဘက်အစွန်းဆုံးတွင်တည်ရှိသောခရိုင်ဖြစ်ပြီး ပူတာအိုခရိုင်အတွင်းသဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်းစဉ်သည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ရာယခုနှစ်တွင် ဖုန်ကန်ရာဇီရေခဲတောင်သိုခရီးသွားများတက်ရောက်မှုယခင်နှစ်များထက်များပြားလာကြောင်းသိရသည်။