နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း ထူးကဲ ဒီရေတတ်ဖွယ်ရှိ

ရန်ကုန်မြစ်အနီး နေထိုင်ကြသူများ သတိပြုနေထိုင်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။