တိုက်စရာရှိရင် တိုက်မယ် ပျော်စရာရှိရင်ပျော်တဲ့ ငါတို့စစ်သား

နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သားများကို
ချောင်းသာသို့ အပန်းဖြေခရီးပို့ဆောင် တိုက်စရာရှိရင်တိုက် ပျော်စရာရှိရင်လည်းပျော်နေကြတဲ့ ငါတို့ရဲ့ စစ်သည်တော်များ..