ဖုန်းဘေလ်မဲဖောက်ခြင်း

lucky draw

ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူများအား ဖုန်းဘေလ်များမဲဖောက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။

 

17 August 2022 ပထမအကြိမ် အထူးဆု ဖုန်းဘေလ် မဲပေါက်သူ ကံထူးရှင်များ

၁။ ဒုအရာခံဗိုလ် ဇေယျာ ကကတမ်း

၂။ ဒုအရာခံဗိုလ် အောင်စိုးဦး  စလပခွဲ(၁)