စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law) စစ်ခုံရုံးဖြင့် စစ်ဆေးမည့်ပြစ်မှုများနှင့် အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်များအား အများပြည်သူများ သိရှိစေရန် ဖော်ပြပေးခြင်း

စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law) သတ်မှတ်နယ်မြေ  ဧရိယာများတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန် သူများကို စစ်ဆေးစီရင်ရာတွင် (အရပ်ဘက် တရားသူကြီးများအစား) စစ်ခုံရုံးများဖြင့် စစ်ဆေးကြားနာမှုများ ဆောင်ရွက်၍ သေဒဏ်၊ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်၊ သက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

စစ်ခုံရုံးဖြင့် စစ်ဆေးမည့်ပြစ်မှုများနှင့် အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်များ

➡-  နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်ပုန်ကန်မှု(ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၂၂)၊ (သေဒဏ်)။

➡- အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်အောင် ပြုလုပ်မှု (ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၂၄-က)၊ (ထောင်ဒဏ် ၂၀နှစ်)။

➡-  တပ်မတော် သို့မဟုတ် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မှုကို နှောင့်နှေးစေခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ပြားစေခြင်း၊(ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၂၄-ဂ)၊ (ထောင်ဒဏ် ၂၀နှစ်)။

➡- တပ်မတော်သားများ သို့မဟုတ် အစိုးရအမှုထမ်းများကို ဟန့်တားခြင်း သို့မဟုတ် နှောက်ယှက် ခြင်း(ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၂၄-ဃ)၊(ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်)။

➡-  ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅၊ အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ပြစ်မှုကျူးလွန်စေရန် တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ထိတ်လန့်စေခြင်း၊ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ မမှန် သတင်းများဖြန့်ခြင်း (ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅-က)၊ (ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်)။

➡-  မတရားအသင်းအက်ဥပဒေအရပြစ်မှုများ၊ပုဒ်မ-၁၇(၁)၊၁၇(၂)၊(ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်)။

➡-  လက်နက်အက်ဥပဒေအရပြစ်မှုများ၊ (သေဒဏ်)။

➡- လူသတ်မှု ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ -၃၀၂ (သေဒဏ်)။

➡-  လူသေမှု၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ -၃၀၄ (ထောင်ဒဏ် ၂၀ နှစ်)။

➡-  မုဒိမ်းမှု၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၃၇၆ (ထောင်ဒဏ် ၂၀ နှစ်)။

➡-  လုယက်မှု၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ- ၃၉၂ (ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ်)။

➡-  ဓားပြမှု၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ- ၃၉၅ (ထောင်ဒဏ် ၂၀ နှစ်)။

➡-  အဂတိလိုက်စားမှု၊ပုဒ်မ-၅၅ ၊၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈၊ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂၊ (ထောင်ဒဏ်၁၅ နှစ်)။

➡-  ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ အရ ပြစ်မှုများ၊ (နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ ထောင်ဒဏ်)။

➡- ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေအရ ပြစ်မှုများ၊ပုဒ်မ-၆(၁)၊ (ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်)။

➡-  ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေအရ ပြစ်မှုများ၊ ပုဒ်မ-၃ (တသက်တကျွန်းဒဏ်)။

➡-  သတင်းမီဒီယာဥပဒေအရ ပြစ်မှုများ၊ ပုဒ်မ-၂၅ (က)၊၂၅ (ခ) (ငွေဒဏ် ၁၀ သိန်း)။

➡- ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေအရ ပြစ်မှုများ၊ ပုဒ်မ -၁၉ ၊ ၂၀ ၊ ၂၁ (ငွေဒဏ် သိန်း ၅၀)။

➡- ၁၉၄၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လတ်တလောပြဋ္ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပဒေ အရ ပြစ်မှုများ။ လဝက အက်ဥပဒေပုဒ်မ-၁၃(၁)၊ ၁၃(၂)၊ ၁၃(၃)၊ ၁၃(၄)၊ ၁၃(၅)၊ ၁၃(၆)၊ ၁၃(၇)၊ ၁၅(၂)၊ ၁၆(၃)၊ (ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်)။

➡- အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေအရပြစ်မှုများ၊ ပုဒ်မ- ၃၃ ၊ ၃၄၊ ၃၅ ၊ ၃၆၊ ၃၇၊ (ထေင်ဒဏ် ၇ နှစ်)။

➡- ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအရပြစ်မှုများ၊ ပုဒ်မ-၂၅ ၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၇-က၊ (ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်)။

➡- အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအရ ပြစ်မှုများ၊ ပုဒ်မ- ၄၉၊ ၅၀၊၅၁၊ ၅၂၊ ၅၃၊ ၅၄၊ (သေဒဏ်)။ တို့အား ချမှတ်နိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။