ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်မှု နှင့်စစ်ပြေး

ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်မှုဆိုသည်မှာ တာဝန်ဝတ္တရားအရ ရှိနေရမည့်နေရာတွင် အထက်အရာရှိထံမှ ခွင့်မရရှိပဲ ပျက်ကွက်နေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သာမန်အားဖြင့် ခတ္တ ခဏမျှသာ ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်၍ တပ်သို့ပြန်လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ စစ်ပြေးမှုဆိုသည်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် တပ်သို့ပြန်လာရန် ရည်ရွယ်ချက် မရှိသော ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်မှုနှင့် စစ်ပြေးမှု၏ အခြေခံခြားနားချက်များမှာ ပြစ်မှုကျုးလွန်သူ၏ ရည်ရွယ်ချက် အပေါ်တွင် မူတည်သည်။
တပ်မတော်တွင် အောက်ပါအတိုင်းခွင့်မဲ့ ပျက်ကွက်မှုနှင့် အလားတူပြစ်မှုများရှိပါသည်–
-ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ခြင်း။
-ခိုင်လုံသော အကြောင်းအရင်းမရှိပဲ မိမိအားပေးထားသောခွင့်ရက်ထက် ပိုနေခြင်း။
-ခွင့်ရက်နှင့်နေစဉ် မိမိပါဝင်သည့်တပ်အား တာဝန်ပေးထားသည့် အမိန့်ပေးထားကြောင်းကို အကြောင်းကြားချက်ရရှိလျက်နှင့် ခိုင်လုံသော အကြောင်ရင်းးမရှိပဲ၊ ပြန်လာရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။
-ချိန်းဆိုထားသော အချိန်တွင် ၊ ချိန်းဆိုထားသောနေရာသို့လည်ကောင်း လုံလောက်သော အကြောင်းရင်းမရှိပဲလာရောက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
-စစ်ရေးပြနေစဉ်ဖြစ်စေ ချီတက်နေစဉ်ဖြစ်စေ လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိပဲ၊ မိမိ၏အထက်အရာရှိထံမှ ခွင့်မရပဲ ၎င်းစစ်ရေးပြခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ချီတက်ခြင်းမှ ထွက်ခွာသွားခြင်း။
-စစ်စခန်း၊ မြို့စောင့်တပ် သို့မဟုတ် မည့်သည့်နေရာတွင်မဆိုရှိနေစဉ် မိမိအထက်အရာရှိထံမှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲ ယေဘုယျအမိန့်  သို့မဟုတ် အခြားအမိန့်တစ်ခုခုအရ ပိုင်းခြားထားသည့် နယ်နမိတ် အတွင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ တားမြစ်ထားသော နေရာတစ်ခု၌ ဖြစ်စေ တွေ့ရှိခြင်း။
-မည်သည့်ကျောင်း သို့မဟုတ် သင်ကြားရာနေရာသို့မဆို တက်ရောက်ရန် နည်းလမ်းတကျ အမိန့်ပေးထားစဉ် မိမိအထက်အရာရှိထံမှ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ ၊လုံလောက်သော အကြောင်းမရှိပဲမတက်ရောက်ပဲနေခြင်း။
စစ်ပြေးမှု အကျုံးဝင်သည့်အချက်များ ===== 
-သက်ဆိုင်ရာမှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲ မိမိ၏ သဘောဆန္ဒအလျောက် လက်ရှိအမှုထမ်းဆောင်နေသော တပ်စခန်းမှ အပြီးအပိုင်စွန့်ခွာသွားခြင်း။
-အရေးကြီးသည့်စစ်ဘက်တာဝန်တစ်ခုခုကို ရှောင်လွှဲရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ခြင်းများဖြစ်ပါတယ်–
=================================================
ပြစ်ဒဏ်များ—
စစ်ပြေးကာလ ၁ နှစ်အောက် စစ်ချုပ် ၃လ ထက်မပိုသော ပြစ်ဒဏ်
စစ်ပြေးကာလ ၁ နှစ် ၆လ စစ်ချုပ် ၃လ
စစ်ပြေးကာလ ၂ နှစ်အတွင်း စစ်ထောင် ၆ လ
စစ်ပြေးကာလ ၃ နှစ်အတွင်း နယ်ထောင် ၁နှစ် ၆လ
စစ်ပြေးကာလ ၄ နှစ်အတွင်း နယ်ထောင် ၂နှစ်
စစ်ပြေးကာလ ၈ နှစ်အတွင်း နယ်ထောင် ၃နှစ်
စစ်ပြေးကာလ ၁၄ နှစ်အတွင်း နယ်ထောင် ၄နှစ်
စစ်ပြေးကာလ ၁၄ နှစ် အထက် နယ်ထောင် ၅နှစ်
အခြားအဆင့် လက်နက်ခဲယမ်းနှင့် အတူစစ်ပြေးမှု ကျုးလွန်လျှင်—
ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် မှ နှစ် ၂၀ ထိ
အရာရှိ စစ်ပြေးမှု ကျူးလွန်လျှင် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ၊ စစ်ဆင်ရေးကို ရှောင်လွှဲလိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စစ်ပြေးမှု ကျူးလွန်လျှင် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ထိချမှတ်ပါသည်။