ကဲ…….ကဲ……(

တပ်မတော်ကွန်ပျူတာနှင့် နည်းပညာသိပ္ပံ
အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းသားများ လျှောက်လွှာ
ခေါ်ယူခြင်း ။။။