ကိုသောင်းလွင် တောင်းဆိုထားတဲ့ ညီလေးသီချင်းအား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်

ဆီဆိုင်မြို့မှ

ကိုသောင်းလွင်က မျိုးကြီးရဲ့

ညီလေးသီချင်းကို တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်…