ရက်ပေါင်း ၅၁ ရက်ကြာ ရန်သူကိုကြံကြံခံခုခံခဲ့တဲ့ ချောင်းနှစ်ခွ

ချောင်းနှစ်ခွက ၅၁ ရက်ကြာသည့်အထိ စစ်သားကောင်းပီသစွာ ရန်သူကို ကြံကြံခံခုခံခဲ့တဲ့ လေးစားချီးကျုးထိုက်တဲ့ သူရဲကောင်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။