မယုသန္တာဝင်း တောင်းဆိုထားတဲ့ “မင်းတစ်ယောက်သာ” သီချင်းလေးပါ

မယုသန္တာဝင်း တောင်းဆိုထားတဲ့

မင်းတစ်ယောက်သာ သီချင်းလေးအား

တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။

စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေရှင်။