ဓားပြတိုက်စားနေတဲ့ PDF အကြမ်းဖက်

ကိုယ်ကျိုးအတွက် လက်နက်ပြခြိမ်းခြောက်ပြီး ဓားပြတိုက်စားနေတဲ့ PDF အကြမ်းဖက်တွေကို ပြည်သူတွေက ရွံနေချဉ်နေကြပါပြီတဲ့…