ကံထူးရှင်များပေါ်ထွက်လာပါပြီရှင့်

Quiz

ပထမ ဆုကိုတော့ မတင်တင်ရီမှ ရရှိသွားပါတယ်ရှင့်

ဒုတိယ နဲ့ တတိယ ဆုကိုတော့

မခင်ဖုန်းစုနဲ့ 

ဗိုလ်နေလင်းအောင်က ရရှိသွားပါတယ်

အထူးဆုကံထူးရှင်(၃) ဉီးဖြစ်ပါတယ်။