မိုးယံမှသည် အားမာန်ချီကာ

************************* – အမိနိုင်ငံ မိုးပြင်ယံကို တစ်ရံမလပ် ၊ မြဲစောင့်ကြပ်ရင်း စက်တပ်လေယာဉ်၊ ပျံသန်းနှင်ကြ ဝေဟင်ထဲက၊ ပြည်ချစ်သား တိုက်လေသူရဲ၊ လူစွန့်စား။ – မိုးယံမြင့်ခေါင်၊ […]