အကြမ်းဖက် PDFများ ၂၆ ဦးသေဆုံး

2023 ရက်နေ့မှ 10-9-2023 ရက်‌နေ့အထိ အကြမ်းဖက် PDF များနှင့် သူပုန်များ သေဆုံး/ဖမ်းဆီးရရှိမှုစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။

2023 ရက်နေ့မှ 10-9-2023 ရက်‌နေ့အထိ အကြမ်းဖက် PDF များနှင့် သူပုန်များ သေဆုံး/ဖမ်းဆီးရရှိမှုစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။