“ငါတို့အသက်နဲ့ ကာကွယ်ထားသော”

ငါ့ရဲ့ မိဘ
ငါ့ရဲ့ ဆွေမျိုးအတွက်
ဂုဏ်မြင့်စေရန် စစ်ထဲဝင်ကာ
စစ်တိုက်နေခြင်းမဟုတ်
ငါ့နိုင်ငံတော်
ငါ့နိုင်ငံသား
ငါ့တပ်မတော်အတွက်
ငါ၏အသက်ကို စတေးပြီး
စစ်တိုက်နေခြင်း ဖြစ်သည်

*******

“ငါတို့အသက်နဲ့ ကာကွယ်ထားသော”