တပ်သား အောင်သူလင်းတောင်းဆိုထားတဲ့ ငါတို့သည် သီချင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်

ကျွန်မတို့ရဲ့ ရဲဝံ့စွန့်စားပြည်ချစ်သား သီချင်းတောင်းဆိုခြင်း အစီအစဉ်လေးမှာ

ပါဝင်တောင်းဆိုလာတာကတော့ တပ်သားအောင်သူလင်းမှ

ကိုယ်တိုင်သူငယ်ချင်းများနဲ နားဆင်ချင်လို့ပါဆိုပြီး

ငါတို့သည် သီချင်းကို ပါဝင်တောင်းဆိုထားပါတယ်

တောင်းဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးကို အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်…